Verejná vyhláška - začatie územného konania o využití územia pre inžiniersku stavbu: "Parkovisko pri MŠ M. Nešpora, Prešov"

Dokumenty: