Verejná vyhláška - Rozhodnutie o využití územia pre inžiniersku stavbu: "Stavebné úpravy plôch, ul. Októbrová č. 59-65 - vnútroblok"

Dokumenty: