Verejná vyhláška - Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vykonávaných v časti kat. úz. Ľubotice, lokalita Pod Šalgovíkom

Dokumenty: