Rozhodnutie - schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav - lokalita Pod Šalgovíkom

Dokumenty: