Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov"

Dokumenty: