Samospráva

 VZN obce Ľubotice č. 1/2018 zo dňa 12.02.2018 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Ľubotice.

13.02.2018 - 08:15

 VZN č. 3/2017 obce Ľubotice zo dňa 11.12.2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ľubotice ZaD 2016.

24.11.2017 - 08:20

VZN obce Ľubotice č. 2/2017 zo dňa 13.11.2017 o poplatkoch za nájom hrobového miesta 

27.10.2017 - 07:56

VZN obce Ľubotice č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Ľubotice počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Ľubotice.

11.09.2017 - 07:49