Najnovšie príspevky

6

04.10.2017 - 09:00

5

04.10.2017 - 09:00

4

04.10.2017 - 09:00

3

04.10.2017 - 09:00

2

04.10.2017 - 09:00

1

04.10.2017 - 09:00

12

04.10.2017 - 08:59

11

04.10.2017 - 08:59

10

04.10.2017 - 08:59
11.09.2017 - 07:49

VZN obce Ľubotice č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Ľubotice počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Ľubotice.

07.09.2017 - 07:20
04.09.2017 - 14:30
04.09.2017 - 14:30
04.09.2017 - 14:30
04.09.2017 - 14:30
04.09.2017 - 14:30
04.09.2017 - 14:30
04.09.2017 - 14:30
Syndikovať obsah