Najnovšie príspevky

1

01.02.2017 - 15:23

2

01.02.2017 - 15:23

3

01.02.2017 - 15:23

4

01.02.2017 - 15:23

5

01.02.2017 - 15:23

6

01.02.2017 - 15:23

7

01.02.2017 - 15:23

8

01.02.2017 - 15:23

9

01.02.2017 - 15:23
01.02.2017 - 15:20
24.01.2017 - 21:15

V rámci obslužných činností  budeme pre klientov denného stacionára poskytovať stravovanie za 1 € / deň, odborné činnosti budeme našim klientom poskytovať bezplatne. 

V dennom stacionári klient platí úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa počtu dní, v ktorých sa sociálna služba poskytovala. 

24.01.2017 - 20:59
 
  1. Ak ste občan s trvalým pobytom v Ľuboticiach, na obecnom úrade alebo na webovej stránke obce, obdržíte tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
  2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje.
24.01.2017 - 20:39

V dennom stacionári Ľubotice sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v  pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.:

a.) poskytuje:

24.01.2017 - 10:48

 Štrnásteho januára sa uskutočnil prvý bedmintonový turnaj. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: žien prišlo 5 a mužov 6 (prihlásených bolo viac, ale niektorí sa nedostavili pre bohatú snehovú nádielku). V každej kategórii sa hralo systémom vzájomných zápasov.

8

18.01.2017 - 18:27

9

18.01.2017 - 18:27

10

18.01.2017 - 18:27

11

18.01.2017 - 18:27

12

18.01.2017 - 18:27
Syndikovať obsah