Najnovšie príspevky

04.08.2017 - 12:26

Obecný úrad upozorňuje občanov, že na základe vyhlásenia Hasičského zboru o zvýšenom riziku požiarov je absolútny zákaz spaľovania a manipulácie s otvoreným ohňom. V prípade, že toto upozornenie nebude rešpektované, občania sa dopúšťajú priestupku podľa zákona 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi, za ktorý môže byť uložená sankcia do výšky 331,- EUR.

03.08.2017 - 15:31
Logo Dobrovoľného hasičského zboru

V našej obci funguje Dobrovoľný hasičský zbor. Jeho aktivity môžete sledovať na tejto stránke.

 

1

20.07.2017 - 09:34

2

20.07.2017 - 09:34

3

20.07.2017 - 09:34

4

20.07.2017 - 09:34

5

20.07.2017 - 09:34

6

20.07.2017 - 09:34

7

20.07.2017 - 09:34

8

20.07.2017 - 09:34

9

20.07.2017 - 09:34

10

20.07.2017 - 09:34

11

20.07.2017 - 09:34

12

20.07.2017 - 09:34

13

20.07.2017 - 09:34

14

20.07.2017 - 09:34

15

20.07.2017 - 09:34

16

20.07.2017 - 09:34

17

20.07.2017 - 09:34

18

20.07.2017 - 09:34
Syndikovať obsah