Najnovšie príspevky

30.05.2009 - 15:03

Začiatkom 20. storočia pri vstupe do Šarišských Lúk vznikla zvláštna funkčna zóna vôkol vodárne. Skoršie krovie i lúku v jej areáli nahradil dnes už zrelý ochranný les. Menšie enklávy odlišnej funkčnosti predstavovali krátko trvajúce priemyselné i obchodné firmy založené hlavne z iniciatívy tunajších židov.

30.05.2009 - 15:02
Mapa Ľubotíc r. 1960

Na pravostrannej terase Ľubotickeho potoka boli do 50. rokov len súvislé záhrady niekoľkých domov, ktoré boli pre bývalých deputátnikov posledného veľkostatkára A. Arda vymedzené vo východozápadnom pretiahlom areáli kaštieľa od poľnej ulice, z ktorej sa až v 60. rokoch vyvinula spevnená nová a dnešná ulica Pod Hájom, až po spomínaný zárodok Šalgovickej ulice.

30.05.2009 - 15:01
Mapa Ľubotíc r. 1985

V priebehu 70.- 80. rokov sa intravilán rozrástol o 45 ha plochy Drevokombinátu, rozšírila sa dopravná zóna o mimoúrovňovú križovatku cesty č. 18 (E 371) so železnicou. Bola daná do prevádzky v r. 1972 a výrazne zmenila klasickú fyziognómiu rozhrania Šarišských Lúk a Ľubotíc. Ľubotice sa stali v rámci obytnej funkcie jednou z lokalít IBV mesta Prešova.

28.05.2009 - 11:00

 pokus

26.05.2009 - 22:38

Vyhľadávanie MHD spojenia v Ľuboticiach a Prešove je na stránke DPMP.

Informácie o doprave aj na stránke iMHD. Vyhľadávanie cestovných poriadkov na iMHD.

18.05.2009 - 16:26

Pondelok 800-1200 1300-1730
Utorok 730-1200 1300-1530
Streda
11.05.2009 - 23:00

VZN obce Ľubotice č. 3/2009 zo dňa 11.05.2009, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Ľubotice, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/5/2009 zo dňa 11.05.2009

11.05.2009 - 23:00

Závery z rokovania OcZ zo dňa 11.05.2009.

11.05.2009 - 23:00

Milí priatelia, aj tento rok Vám ponúkol náš Obecný úrad jednodňový výlet do aquaparku AQUÁRIUS II. v Nyíregyháze dňa 8.5.2009. Zo strany Vás občanov bol o tento výlet veľký záujem. Zo strany Obecného úradu je snaha vyhovieť čo najväčšiemu počtu záujemcov,preto sa tentokrát výletu zúčastnilo cca 90 ľudí. Ponúkame Vám zopár fotografií...

10.05.2009 - 06:00

© 2003-2012, Obec Ľubotice

Autorské práva k obsahu webovej stránky sú vyhradené a vykonáva ich obec Ľubotice. Akékoľvek použitie častí alebo celku obsahu bez písomného povolenia je zakázané.

06.05.2009 - 23:00

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11. 05. 2009

29.04.2009 - 23:00
29.04.2009 - 15:40
29.04.2009 - 15:39
29.04.2009 - 15:37
29.04.2009 - 15:32
29.04.2009 - 15:31
29.04.2009 - 15:30

JASPI - všetky zákony v aktuálnom znení, projekt Ministerstva spravodlivosti SR

Portál verejnej správy - užitočné informácie pre občanov a podnikateľov na jednom mieste

Prešov - portál prešovskej radnice

Prešovské info - zaujíma Vás, čo sa nové stavia vo Vašom okolí?

PIS - prešovské internetové správy

 

 

 

29.04.2009 - 15:29

Videovizitka našej obce sa nachádza na portáli regióny.eu.

 

Syndikovať obsah