Najnovšie príspevky

13.07.2009 - 10:17

...

13.07.2009 - 10:16
01.07.2009 - 15:10
01.07.2009 - 15:10
01.07.2009 - 15:09
01.07.2009 - 15:05
01.07.2009 - 14:59
01.07.2009 - 14:57
01.07.2009 - 14:55
01.07.2009 - 09:10

Obecný úrad poskytuje k zjednodušeniu a urýchleniu vybavovania rôznych žiadostí na svojej stránke tlačivá pre občanov a podnikateľov. Tlačivá sú priebežne dopĺňané. Tlačivá sú rozdelené podľa kategórii:

25.06.2009 - 13:54
23.06.2009 - 11:29

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Syndikovať obsah