Najnovšie príspevky

04.06.2009 - 01:02
04.06.2009 - 01:02
04.06.2009 - 01:02
04.06.2009 - 01:02
04.06.2009 - 01:02
04.06.2009 - 01:02
04.06.2009 - 01:02
04.06.2009 - 01:02
04.06.2009 - 01:02
04.06.2009 - 01:02
04.06.2009 - 01:02
04.06.2009 - 01:02
03.06.2009 - 10:36
Slovenská pošta

Slovenská pošta a.s. - pobočka Prešov 6, Ľubotice

Adresa: Šebastovská 4, 08006

Telefón: 051/7764421

02.06.2009 - 14:54

(1835-1908) Rodákom zo Šarišských Lúk bol kníhkupec Samuel Révai. Knihárstvu sa vyučil v Prešove, kde sa stal vedúcim kníhkupectva, ktoré odkúpil od J. Bencúra. Obchod aj dielňu neskôr odsťahoval do Pešti. Písal štúdie o knihovníctve, kde zúročoval svoje knihovnícke skúsenosti. Zaoberal sa tiež národohospodárstvom. Je autorom monografie o národnej literatúre [Hleba,E.,1997].

02.06.2009 - 14:45
Páter Teodor Tekeľ

Teodor Jozef Tekeľ sa narodil 26. januára 1902 v dedinke Kelemeš (dnešné Ľubotice) pri Prešove. Po skončení základnej školy študoval na cisterciátskom gymnáziu v maďarskom meste Baja. V roku 1917 ako 15-ročný vstúpil do noviciátu františkánskej rehole. O rok neskôr, 28. augusta 1918 pri prvých rehoľných sľuboch prijal rehoľné meno Teodor.

02.06.2009 - 14:43

V r. 1919 (15. XII.) sa v Šarišských Lúkach narodil Ladislav Štibrányi, syn hlavného strojníka miestnej vodárne. Bol jedným z viacerých iniciátorov a organizátorov turistiky a vodných športov v Prešove. Po jeho predčasnej smrti r. 1966 bol na jeho počesť každoročne v lete prešovským Stavoprojektom organizovaný splav rieky Poprad v úseku Stará Ľubovňa - Plaveč.

02.06.2009 - 14:05
Štefan Hapák

Od polovice 70.rokov bol obyvateľom Ľubotíc prof. Štefan Hapák, všestranný výtvarník, vysokoškolský pedagóg a vedec s bohatou publikačnou a osvetovou činnosťou. Jeho umelecké snaženia zahŕňajú oblasť maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, sochárstva, medailérstva a keramiky.

02.06.2009 - 13:47
 Víťazné logo knižnice

Vyhlásenie výsledkov hlasovania o logo knižnice. Tak ... a je to tu! Naša knižnica má svoje logo. Očakávané vyhlásenie víťazného loga našej obecnej knižnice sa konalo posledný marcový pondelok 30.3.2009 o 17.00 h. v našej Obecnej knižnici.

02.06.2009 - 13:25

V našej obci nie je veľa možností a príležitostí, kde by sme mohli rozvíjať svoje záujmy a aktivity. Preto by sme Vám touto cestou chceli ponúknuť knižnicu v trochu inom šate, trochu inak. Knižnica, okrem poskytovania knižnično- informačných služieb, chce byť aj kvalitnou komunitnou knižnicou.

Syndikovať obsah