Najnovšie príspevky

15.05.2017 - 10:12
15.05.2017 - 10:12
15.05.2017 - 10:12
15.05.2017 - 10:12
15.05.2017 - 10:01
04.05.2017 - 07:44

 Druhý stolnotenisový turnaj o Majstra Ľubotíc 2017

02.05.2017 - 09:23
28.04.2017 - 08:55
akadem. maliarka Eva Grešáková

 

Výstava obrazov akad. mal. Evy Grešákovej

24.04.2017 - 11:34

Dňa 21.11.2016 sa uskutočnila na Obecnom úrade v Ľuboticiach ustanovujúca členská schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) základná organizácia Ľubotice. Je to občianske združenie s právnou subjektivitou. Na schôdzi bolo prítomných 29 členov.

12

20.04.2017 - 09:24

13

20.04.2017 - 09:24

10

20.04.2017 - 09:23

11

20.04.2017 - 09:23

8

20.04.2017 - 09:22

9

20.04.2017 - 09:22

6

20.04.2017 - 09:21

7

20.04.2017 - 09:21
Syndikovať obsah