Kalendár

Zber papiera

25. Apríl 2018 (Celý deň)

Zasadnutie Obecnej rady

7. Máj 2018 - 16:30

Zber plastov

9. Máj 2018 (Celý deň)

Zasadnutie OcZ

14. Máj 2018 (Celý deň)

Zber skla

23. Máj 2018 (Celý deň)

Zasadnutie Obecnej rady

4. Jún 2018 - 16:30

Zber plastov

6. Jún 2018 (Celý deň)

Zasadnutie OcZ

11. Jún 2018 - 16:30

Zber papiera

13. Jún 2018 (Celý deň)

zber vkmk

20. Jún 2018 (Celý deň)
Syndikovať obsah