VZN obce Ľubotice č. 2/2017 o poplatkoch za nájom hrobového miesta

VZN obce Ľubotice č. 2/2017 zo dňa 13.11.2017 o poplatkoch za nájom hrobového miesta 

Priložené súbory: