VIII. riadne zasadnutie OcZ dňa 5.10.2018

Priložené súbory: