Výstava - Plody zeme a práce ľudských rúk

Výstava - Plody zeme a práce ľudských rúk

 Obec Ľubotice a Základná organizácia zväzu záhradkárov v Ľuboticiach v spolupráci s  inými organizáciami

vás pozývajú vo štvrtok 20. septembra 2018 od 14.30 hod. na výstavu
tohtoročnej úrody ovocia, zeleniny a kvetov spojenú s ochutnávkou z úrody a kultúrnym programom na námestie pred Obecným úradom.
 
Preto prosíme všetkých pestovateľov a záhradkárov o zapožičanie vypestovaných produktov, ovocia, zeleniny, kvetov, náradia a  všetkého, čo môžete ponúknuť.
Svoje produkty si označte menom a prineste v stredu 19.9.2018 od 16.00 do 19.00 hod. a vo štvrtok 20. 9. 2018 od 8.00 do 9.00 hod. na OcÚ v Ľuboticiach.
                          
V rámci výstavy ponúkame sprievodný program:
Sokoliari – SOŠ Lesnícka Prešov
Vystúpenie detí MŠ
Vystúpenie žiakov ZŠ
Kelemeske furmani                                                       
Ukážky carvingu – umelecké vyrezávanie tekvíc a melónov
Prednáška - výroba vína v domácom prostredí
 O občerstvenie sa postará SOŠ obchodná. Spoločne sa potešme tým, čo nám príroda tento rok nadelila a zaspomínajme na to, ako kedysi naši rodičia a prarodičia žili a pracovali.
                                                                                                                                   Ing. František Marcinčin