Talentové príjímacie skúšky

Talentové príjímacie skúšky

 Súkromná ZUŠ Miroslava Kobeláka, pobočka Ľubotice

pozýva všetkých záujemcov o umelecké štúdium na zápis 

a talentové prijímacie skúšky

každý utorok ( do konca júna)

od 15.30 - 17.00 hod. 

v 2. pavilóne ZŠ v Ľuboticiach

Prihlásiť sa môžete do odborov:

hudobný

výtvarný

tanečný

literárno-dramatický

Kontakt: 0903 630 228

Priložené súbory: