Rok 1993

rekonštrukcia a prístavba rím. kat. kostola za 2 mil. Sk