Rok 1991

  • výstavba obecného rozhlasu
  • oplotenie cintorína, položenie panelovej a vegetačnej dlažby, vyčistenie od krovín