Pieniny

Pieniny

Dňa 25. apríla 2009 sme sa vďaka obecnému úradu v Ľuboticiach vybrali na otvorenie sezóny na Červený kláštor v Pieninskom národnom parku. Po príchode nás však milo prekvapil program, ktorý sa začal o 9.30 hod. v kostole Červeného kláštora.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídel slávnostným príhovorom privítala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky PhDr. Katarína Kosová všetkých „pamiatkárov“ a ostatných hostí. Zúčastneným sa prihovoril aj minister kultúry SR Marek Maďarič, po ktorého vystúpení bola udelená cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky prom. hist. Blanke Kovačovičovej-Puškárovej, CSc. in memoriam a akad. mal. Eve Ricottiovej. Pri tejto príležitosti sme všetci zdarma navštívili múzeum, v ktorom boli sprístupnené výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“ a „25 rokov Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči“.

Následne sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia letnej turistickej sezóny v parku Pod lipami, odvážlivci nasadli aj na plte a splavili rieku Dunajec až do Lesnice. Tento splav bol zážitok hlavne pre tých menších, ktorí si vyskúšali neľahkú prácu pltníka, ale historkami a krásou prírody sme sa nadchli aj my dospelí. V Lesnici privítala všetkých pltníkov goralská ľudová hudba a po krátkom vystúpení nás všetkých pozvali na ochutnávku kulinárskych špecialít (pravý goralský guľáš, bryndzáky, pečené prasiatko, zeleninové šaláty) na Chatu Pieniny. Poobede sme sa síce unavení, ale s peknými zážitkami vracali domov.

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zorganizovaniu tejto krásnej akcie. Mgr. A.Geletová