Knižnica ako komunitné centrum

Obecná knižnica ako komunitné centrum

 
V našej obci nie je veľa možností a príležitostí, kde by sme mohli rozvíjať svoje záujmy a aktivity.Preto by sme Vám touto cestou chceli ponúknuť knižnicu v trochu inom šate, trochu inak.
 
Knižnica, okrem poskytovania knižnično- informačných služieb,chce byť aj kvalitnou komunitnou knižnicou. Komunitná knižnica je neutrálnou pôdou, kde sa môžu stretávať všetci bez rozdielu národností, vierovyznania, farby pleti, spoločenského postavenia, ale aj bez sociálno-ekonomického rozdielu. Chceme byť miestom, kde naši čitatelia a používatelia nachádzajú nielen informácie, ale aj príjemnú spoločnosť, odpočinok a majú možnosť rozvíjať svoje záľuby. Vieme, že priestory našej knižnice nemajú veľkú rozlohu, ale ak by išlo o akcie kde by sa zišiel väčší počet ľudí, tak máme možnosť využiť priestory v zasadačke OÚ.
Preto skúste aj Vy zapojiť sa do tejto myšlienky ,navrhnime a zrealizujme spoločne niečo, pričom sa budeme cítiť príjemne a budeme mať pocit, že robíme dobrú vec.
 
Vaše podnety, nápady, ale aj pripomienky posielajte na emailovú adresu kniznica@obeclubotice.sk .
 
Môžeme sa aj osobne stretnúť. Ak máte o to záujem, príďte v pondelok a stredu od 13:00 do 18:00hod, alebo v piatok od 13:00 do 16:00hod.

 

Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu