Jednota dôchodcov Slovenska

Jednota dôchodcov Slovenska

Dňa 21.11.2016 sa uskutočnila na Obecnom úrade v Ľuboticiach ustanovujúca členská schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) základná organizácia Ľubotice. Je to občianske združenie s právnou subjektivitou. Na schôdzi bolo prítomných 29 členov.

Okrem členov sa zúčastnili aj hostia, a to MVDr. Štefan Krajči, starosta obce Ľubotice, Ján Čižmár, predseda OO JDS v Prešove a podpredseda JDS v Prešove Ing. Milan Žipaj. Predsedom 7-členného výboru ZO JDS Ľubotice sa stal Ing. Pavol Spišák a predsedom revíznej komisie Ing. František Majirský. Táto organizácia vznikla na podnet OO JDS v Prešove a členov z Ľubotíc, ktorí boli členmi v iných organizáciách v rámci mesta Prešov.

 

Hlavnou činnosťou organizácie je podieľať sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti o dôchodcov. Plán aktivít na rok 2017 bude prerokovaný na členskej schôdzi vo februári 2017. Už v tomto období sa organizuje pre členov dôchodcov pravidelná športová činnosť, a to stolný tenis, bowling a iné aktivity.

 

Informácie a prihlášky občanom - dôchodcom, ktorí majú záujem o členstvo v našej organizácii, poskytnú títo členovia výboru: Ing. Pavol Spišák- tel. 0905 451 509, Ing. Pavol Majirský- tel. 0908 989 953 a Mgr. František Macko- tel. 0915 120 903.

 

Mgr. František Macko

 

v prílohe nájdete:

 - plán zasadnutí výboru  na rok 2017

 - turistický kalendár na rok 2017

 - plán rekreačno-rehabilitačných pobytov na rok 2017