Všetky články

02.01.2013 - 11:08
17.12.2012 - 17:38
Tohtoročná Katarínska Oldies zábava  s poradovým číslom 3. sa konala 30. novembra v priestoroch reštaurácie   Obecný dom.
11.12.2012 - 10:17

VZN obce Ľubotice č. 4/2012 zo dňa 10.12.2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

29.11.2012 - 13:36

 

 

Vďaka, že ľudia vedia zveľadiť talent, ktorý im dal všemohúci Boh.

05.11.2012 - 09:24
24.10.2012 - 10:49
Na našom cintoríne boli označené nálepkou hrobové miesta, za ktoré nebol zaplatený poplatok (nájomné). Obecný úrad vyzýva pozostalých, aby tento poplatok zaplatili do konca roka 2012, pretože od 1.1.2013 začne plynúť výpovedná lehota, po ukončení ktorej bude hrobové miesto zlikvidované v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve.
23.10.2012 - 12:26

 

16.10.2012 - 10:37

 

09.10.2012 - 08:35

Nedeľné zamračené dopoludnie 30.9.2012 vôbec nevyzeralo na to, aby sa nám chcelo vyvíjať nejaké aktivity a už vôbec nie vonku. Na samé poludnie sa spoza ťažkých mrakov predsa len na nás usmialo slniečko a pofukoval príjemný vetrík. To bol ten pravý podnet na to, aby sa v ľubotickom ŠA stretli všetci, ktorí sa mali chuť zabaviť, zašportovať a obdivovať šarkanov, lietajúcich nad našou obcou.

01.10.2012 - 15:58

Aj tento rok si niektorí naši spoluobčania pripomenuli svoje krásne životné jubileá 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov. Tento rok máme 79 jubilantov. Naša najstaršia jubilantka a obyvateľka p.Cimbalistová z ul. J. Kostru č. 42, sa tento rok dožíva úctyhodného veku 95 rokov. Okrúhleho jubilea „90.“ narodenín sa dožili p. Kožár Michal, p. Regeciová Mária, p. Zapotoková Mária, p. Lysyjová Mária a p. Hudáčková Katarína.

07.09.2012 - 13:39
04.09.2012 - 12:03

 

Výlet do Nyíregyházy

24.08.2012 - 08:05

Dňa 12. júla 2012 sa slávnostne zišlo obecné zastupiteľstvo v priestoroch OcÚ Ľubotice. Dôvodom bolo ocenenie Tibora Porubäna z Ľubotíc a odovzdanie pamätného listu obce pre tohto nadaného študenta GJAR v Prešove. Zúčastnil sa Medzinárodnej olympiády projektov trvalo udržateľného rozvoja I – SWEEP 2012 v americkom meste Houston. V konkurencii študentov zo 68. krajín so 460.

24.08.2012 - 08:01

V nedeľu, 8. Júla 2012, sa v Ľuboticiach po roku opäť konalo kultúrno – spoločenské podujatie, pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Pre prítomných bol pripravený program, kde vystúpili folklórne súbory, deti zo ZŠ v Ľuboticiach a svojimi pesničkami nás pobavila skvelé skupina MLOCI. Pre menších boli pripravené atrakcie.

11.07.2012 - 08:53