Všetky články

27.05.2013 - 13:36

VZN obce Ľubotice č. 1/2013 zo dňa 13.05.2013, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

27.05.2013 - 10:13

  

24.05.2013 - 14:50
29.04.2013 - 09:37
10.04.2013 - 11:13
spoločná fotografia
 
04.03.2013 - 14:36
30.01.2013 - 18:18

 

02.01.2013 - 11:08
17.12.2012 - 17:38
Tohtoročná Katarínska Oldies zábava  s poradovým číslom 3. sa konala 30. novembra v priestoroch reštaurácie   Obecný dom.
11.12.2012 - 10:17

VZN obce Ľubotice č. 4/2012 zo dňa 10.12.2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

29.11.2012 - 13:36

 

 

Vďaka, že ľudia vedia zveľadiť talent, ktorý im dal všemohúci Boh.