Všetky články

11.07.2012 - 08:53
27.06.2012 - 16:20

 Popri našich talentovaných futbalistoch, modelároch, plavcoch a iných športovcoch, ktorí dosahujú pekné výsledky a takto reprezentujú nielen svoje kluby ale aj našu obec.Zastúpenie máme aj v úplne najmladšej generácii. Takýmto ľubotickým talentom je sedemročný Marek Ivanecký (nar. 2004), žiak prvej triedy ZŠ Ľubotice.

18.05.2012 - 08:50

 Deň matiek je pre širokú verejnosť každoročnou samozrejmosťou. Mama je slovo znejúce veľmi dôverne a blízko. Kde je mama, tam je domov, tam sú láska a život. Tento sviatok je výnimočný svojou podstatou. Byť matkou je poslaním ženy a je to vzácny dar , ktorý sme dostali od Boha.

26.04.2012 - 13:05
11.04.2012 - 09:44

 

03.04.2012 - 08:44

Do každej domácnosti budú postupne doručené kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad. Kompostéry vám budú doručené zdarma v rámci projektu zvýšenej úrovne zberu komunálneho odpadu. Sú určené na kompostovanie biologického opadu pri rodinných domoch.

OcÚ Ľubotice

08.03.2012 - 10:21

       V sobotu 18. februára 2012 sa v priestoroch športového areálu v Ľuboticiach konalo spoločenské podujatie – 2. Kelemeske fašiangové zabíjačkové hody. Mužská spevácka skupina Kelemeske furmani v spolupráci s obecným úradom pripravili pre návštevníkov chutné zabíjačkové špeciality a tiež ukážku rozoberania ošípanej pri zabíjačke. Zahriať sa dalo pri varenom víne, hriatom a čaji.

07.03.2012 - 17:12

V sobotu 28. januára mnohí z nás strávili príjemný večer v spoločnosti susedov a priateľov na Ľubotickom plese. Ako správny hostiteľ nás milým slovom privítal pán starosta s manželkou.

29.02.2012 - 08:38
09.01.2012 - 01:00

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2012

02.01.2012 - 12:31