Všetky články

16.10.2012 - 09:37

 

09.10.2012 - 07:35

Nedeľné zamračené dopoludnie 30.9.2012 vôbec nevyzeralo na to, aby sa nám chcelo vyvíjať nejaké aktivity a už vôbec nie vonku. Na samé poludnie sa spoza ťažkých mrakov predsa len na nás usmialo slniečko a pofukoval príjemný vetrík. To bol ten pravý podnet na to, aby sa v ľubotickom ŠA stretli všetci, ktorí sa mali chuť zabaviť, zašportovať a obdivovať šarkanov, lietajúcich nad našou obcou.

01.10.2012 - 14:58

Aj tento rok si niektorí naši spoluobčania pripomenuli svoje krásne životné jubileá 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov. Tento rok máme 79 jubilantov. Naša najstaršia jubilantka a obyvateľka p.Cimbalistová z ul. J. Kostru č. 42, sa tento rok dožíva úctyhodného veku 95 rokov. Okrúhleho jubilea „90.“ narodenín sa dožili p. Kožár Michal, p. Regeciová Mária, p. Zapotoková Mária, p. Lysyjová Mária a p. Hudáčková Katarína.

07.09.2012 - 12:39
04.09.2012 - 11:03

 

Výlet do Nyíregyházy

24.08.2012 - 07:05

Dňa 12. júla 2012 sa slávnostne zišlo obecné zastupiteľstvo v priestoroch OcÚ Ľubotice. Dôvodom bolo ocenenie Tibora Porubäna z Ľubotíc a odovzdanie pamätného listu obce pre tohto nadaného študenta GJAR v Prešove. Zúčastnil sa Medzinárodnej olympiády projektov trvalo udržateľného rozvoja I – SWEEP 2012 v americkom meste Houston. V konkurencii študentov zo 68. krajín so 460.

24.08.2012 - 07:01

V nedeľu, 8. Júla 2012, sa v Ľuboticiach po roku opäť konalo kultúrno – spoločenské podujatie, pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Pre prítomných bol pripravený program, kde vystúpili folklórne súbory, deti zo ZŠ v Ľuboticiach a svojimi pesničkami nás pobavila skvelé skupina MLOCI. Pre menších boli pripravené atrakcie.

11.07.2012 - 07:53
27.06.2012 - 15:20

 Popri našich talentovaných futbalistoch, modelároch, plavcoch a iných športovcoch, ktorí dosahujú pekné výsledky a takto reprezentujú nielen svoje kluby ale aj našu obec.Zastúpenie máme aj v úplne najmladšej generácii. Takýmto ľubotickým talentom je sedemročný Marek Ivanecký (nar. 2004), žiak prvej triedy ZŠ Ľubotice.

18.05.2012 - 07:50

 Deň matiek je pre širokú verejnosť každoročnou samozrejmosťou. Mama je slovo znejúce veľmi dôverne a blízko. Kde je mama, tam je domov, tam sú láska a život. Tento sviatok je výnimočný svojou podstatou. Byť matkou je poslaním ženy a je to vzácny dar , ktorý sme dostali od Boha.

26.04.2012 - 12:05
11.04.2012 - 08:44

 

03.04.2012 - 07:44

Do každej domácnosti budú postupne doručené kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad. Kompostéry vám budú doručené zdarma v rámci projektu zvýšenej úrovne zberu komunálneho odpadu. Sú určené na kompostovanie biologického opadu pri rodinných domoch.

OcÚ Ľubotice