Všetky články

29.04.2013 - 08:37
10.04.2013 - 10:13
spoločná fotografia
 
04.03.2013 - 13:36
30.01.2013 - 17:18

 

02.01.2013 - 10:08
17.12.2012 - 16:38
Tohtoročná Katarínska Oldies zábava  s poradovým číslom 3. sa konala 30. novembra v priestoroch reštaurácie   Obecný dom.
11.12.2012 - 09:17

VZN obce Ľubotice č. 4/2012 zo dňa 10.12.2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

29.11.2012 - 12:36

 

 

Vďaka, že ľudia vedia zveľadiť talent, ktorý im dal všemohúci Boh.

05.11.2012 - 08:24
24.10.2012 - 09:49
Na našom cintoríne boli označené nálepkou hrobové miesta, za ktoré nebol zaplatený poplatok (nájomné). Obecný úrad vyzýva pozostalých, aby tento poplatok zaplatili do konca roka 2012, pretože od 1.1.2013 začne plynúť výpovedná lehota, po ukončení ktorej bude hrobové miesto zlikvidované v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve.
23.10.2012 - 11:26