Všetky články

19.02.2018 - 10:24

 Obec Ľubotice vás pozýva na lyžovačku do Slovenského raja,

lyžiarské stredisko SKI Gugel Mlynky, 

v pondelok 26.2.2018. 

Prihláste sa na Obecnom  úrade.

Odchod autobusu bude v pondelok ráno o 7.15 hod.  

z parkoviska od kostola.

Cestovné 1€

19.02.2018 - 17:33
Občianske združenie KreDo

OZ KreDo ponúka priestor na kreatívne využívanie voľného času pre malých aj veľkých.

Viac na stránke www.ozkredo.sk alebo www.facebook.com/KCdomcekovo/

13.02.2018 - 10:40

 Dňa 2. marca od 8,00 hod. do 12,00 hod. bude prerušená dodávka elektriny na ul. Bardejovskej - párne č.d. 2 až 30 a ul. Bardejovská 0.

02.01.2018 - 11:36
19.12.2017 - 10:08

V duchu fair play

 

31.10.2017 - 11:54
27.10.2017 - 07:56

VZN obce Ľubotice č. 2/2017 zo dňa 13.11.2017 o poplatkoch za nájom hrobového miesta 

11.09.2017 - 07:49

VZN obce Ľubotice č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Ľubotice počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Ľubotice.

07.09.2017 - 07:20
03.08.2017 - 14:31
Logo Dobrovoľného hasičského zboru

V našej obci funguje Dobrovoľný hasičský zbor. Jeho aktivity môžete sledovať na tejto stránke.