Bohoslužby

Aktuálne farské oznamy nájdete tu

 

Program bohoslužieb od 16.10.2017 do 22.10.2017