Bohoslužby

Aktuálne farské oznamy pre rímskokatolíkov nájdete tu

 

Program  bohoslužieb vo Veľkom týždni  od 16.4.2018 do 22.4.2018