Bohoslužby

Aktuálne farské oznamy pre rímskokatolíkov nájdete tu

 

Program  bohoslužieb  od 13.8.2018 do 19.8.2018