konečne vo vode

Komentáre

Cena autobusu - Nyiregyháza

Nechcem zakladať novú tému takže píšem k tomuto obrázku.
Po zhliadnutí sekcie povinného zverejňovania som dostal k faktúre č.13284 na sumu 960.00 € s textom "preprava výlet Nyredhaza". Suma 960 € vo mne vyvolala pochybnosti tak so si trocha pogooglil. Vzdialenosť Ľubotice - Nyireghyháza 160 km x 2 (tam aj späť) = 320 km, celkovú sumu 960 € som podelil 320 km a vyšla mi čiastka 3 €/km. Bežne ponúkaná cena na internete je 1,3 €/km. ako príklad dávam link http://www.sad-po.sk/index.php?show=64. Pri všetkej úcte k tým čo to majú na starosti sa mi cena zdá privysoká aj po zarátaní dodatočných poplatkov. V súvislosti aj s týmto prípadom by obec mala zverejňovať na stránke kópiu faktúry aby sme vedeli za čo je vlastne tých 3€/km. Chcel by som vedieť prečo sa nezverejňujú cele faktúry a či je s tým problém. Veď osobné údaje sa dajú vyčierniť.

Bus

1. Neviem prečo starosta, ktorý je kompetentný nezverejní na internete celé faktúry, ale len akýsi nadpis, a celé zmluvy aj so súpismi prác - nielen zmluvy.
2. Áno všimol som si, že nikto z obecného zastupiteľstva a ani pán starosta nereagujú na podnety občanov v diskusii na internete
3. Daný typ stránky obce je tak neprehľadný a chaotický, že orientácia v ňom niekedy trvá celkom slušný čas. (asi je to zámer:)) a to asi nestala málo peňazí

BUS

Máš pravdu. Podľa cenníku SAD Prešov
Scania
Kategoria:LUX
Kapacita:56 osôb
Cena za 1km:1,30 €
Čakanie/hod:13,00 €

Ak by aj účtoval stojné za 10hod aj tak by to bolo len 655 s DPH a nie 960 s DPH. Zvykaj si priateľu Ľubotice sú bohatá obec. A v neposlednom rade aj ten BUS SCANIA vyzerá úplne inak....Odpovede sa nedočkáš lebo tu niet odpovede...

.....konecne, to su fakty,

.....konecne, to su fakty, kradez, az sa hori zelenaju...........

Vážení

Vážení diskutujúci,
predpokladám, že ďalší príspevok sa už bude niesť v tom duchu, že celý obecný úrad treba konečne zlikvidovať, lebo sú tam samí zlodeji, ktorých jediným cieľom je poškodzovať občanov našej obce. Predchádzajúca diskusia je názorným príkladom toho, ako sa z malého nedorozumenia urobia ďalekosiahle závery, preto by som chcel uviesť celú vec na správnu mieru.
Zájazd do aquaparku v Nyíregyháze sme robili na základe požiadavky občanov a záujem bol taký veľký, že sme dopravu zabezpečovali 2 autobusmi. Skutočná vzdialenosť tam aj späť je 392 km, plus 8 km garáž - Ľubotice a späť, teda spolu 400 km. Pán Sitarčík nám túto cestu faktúroval v cene 1,20 €/km bez ďalších poplatkov (čakanie, parkovné a pod.). Pri použitých 2 autobusoch je to presne cena 960 €. Myslím si, že za takéto podmienky sa treba p. Sitarčíkovi len poďakovať.
K zverejňovaniu faktúr uvádzam, že povinnosť zverejňovať je daná zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Keďže tento zákon platný do 31.12.2011 neupravoval formu zverejňovania a každá povinná osoba zverejňovala ako myslela, novelou platnou od 1.1.2012 je dané konkrétne vymedzenie rozsahu zverejňovania, ktoré je už nastavené v softférovom vybavení počítačovej siete obecného úradu a každá faktúra, ktorá je zaevidovaná v účtovníctve je automaticky odoslaná do modulu zverejňovanie.
Môžem ubezpečiť všetkých občanov, že pri činnosti obecného úradu sa maximálne snažíme o transparentnosť a podobne je tomu aj pri rozhodovaní obecného zastupiteľstva, pretože si uvedomujeme, že sme tu pre občanov.
Naša obec okrem pravidelného každoročného auditu bola kontrolovaná aj NKÚ a Správou finančnej kontroly, pri ktorých neboli zistené závažné nedostatky. Mimochodom aj v súčasnosti prebieha na obecnom úrade kontrola NKÚ.
Internetová stránka obce je významným informačným médiom pre občanov a preto sa snažíme v rámci možností uvádzať tam všetko dôležité. Či je viac alebo menej prehľadná je vec názoru, ja si myslím, že rozklikaním jednotlivých podstránok v ľavom zelenom poli sa dá nájsť všetko. Tým som nechcel povedať, že sa to nedá zlepšovať a preto rokujeme s prevádzkovateľom stránky o jej úprave.
Na jednotlivé príspevky v diskusii sa snažím reagovať, no najmä z časových dôvodov mi to niekedy trvá dlhšie. Uvedomujem si, že dlhujem odpoveď ohľadom kamerového systému a spolupráce s mestskou políciou, ale k tomu sa vyjadrím po najbližšom rokovaní s p. náčelníkom mestskej polície.
S úctou
MVDr. Štefan Krajči, starosta obce

kamerový systém

Rád by som sa opýtal v súvislosti s kamerovým systémom , či sa naša obec zapojila alebo nezapojila do výzvy Rady Vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2014 ? Chcem podotknúť, že ide o možnosť realizovať kamerový systém v obci, kde spoluúčasť obce je iba 20 % z celkových rozpočtových nákladov. Ak sa nezapojila tak by som rád vedel prečo a aké sú ďalšie plány v tejto problematike?
prikladám odkaz http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2014

Projekt na kamerový systém v

Projekt na kamerový systém v obci bol podaný v požadovanom termíne.

Zmluva Gasko

dobrý deň

Tak som si opäť pozrel sekciu povinné zverejňovanie a opäť som našiel nejasnosti ktoré nevrhajú dobré svetlo na hospodárenie. V ZMLUVA O DIELO č. 2013/039 s firmou GASKO na sumu 18 122,58 € (prikladám odkaz pre tých ktorý by sa na prehľadnej stránke našej obce nevedeli zorientovať http://www.lubotice.eu/povinne-zverejnovanie-nove/zmluvy ) kde je doslovne napísané čl. 6.1 "Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996Zb. v znení neskorších predpisov, a to na základe rozpočtu, ktorí tvorí Prílohu č. 1 ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy".
Preto sa pýtam pán Starosta, kde by som vedel nájsť prílohu č. 1 teda rozpočet. Skúste to nebrať osobne, ale profesionálne. Dúfam že sa odpovede dočkám a že bude vykonaná náprava vo vašom vlastnom záujme a v záujme obecného zastupiteľstva.

Ďakujem

Peter O.

Tak sme sa dočkali. V sekcii

Tak sme sa dočkali.

V sekcii povinné zverejňovanie sa dodatočne doplnil rozpočet k zmluve o dielo s firmou Gasko s.r.o. na rekonštrukciu vykurovania obecného domu alias Edenu, (mimochodom, kedy sa zmení názov opäť na obecný dom?). Som rád, že na obecnom úrade si chybu priznali a vykonali nápravu. Na záver niečo na povzbudenie

Hľadať pravdu má väčšiu cenu než pravda samotná.

Aristoteles

Vazeny pan Peter O. vy naozaj

Vazeny pan Peter O.
vy naozaj nehladate pravdu, citit to z vasich prispevkov.
Radim vam POKORU, nevyvysovat sa, raz sa budete zodpovedat a nepomoze vam ani Sokrates ani Aristoteles, tam zavazia len vase dobre skutky.

Pán starosta Zákony Vám

Pán starosta

Zákony Vám naozaj idú to je fakt, ale niekedy treba urobiť aj niečo nad rámec zákona, aby nevznikali také malé či veľké nedorozumenia ako v predchádzajúcich článkoch za ktoré si môžete Vy sami na obecnom úrade.

PS1: odporúčam všetkým ktorí javia záujem o túto tému kliknúť si na stránku obce Kapušany sekciu povinné zverejňovanie prikladám odkaz http://kapusany.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=9...
Myslím že to hovorí za všetko. Každý nech si urobí vlastný názor

PS2: Pán starosta nebráňte sa konštruktívnej kritike, veď za tých neviem 6 rokov ste už dávno mali možnosť zmeniť sekciu povinné zverejňovanie, tak isto ako aj obecné zastupiteľstvo, ale nikde na zápisnici som si o tom neprečítal.

S pozdravom